SÅNE FÅR DANMARK er navnet på racens forening saaneforeninglogolillbitew

Foreningen blev stiftet i september 1991 og har i dag ca. 60 medlemmer. De seneste år har foreningen haft medlemsfremgang, og har i dag medlemmer over det meste af landet.

Formål
Efter foreningens vedtægter skal foreningen fastholde Såne som en selvstændig race i Danmark, være stambogsførende, arbejde for udviklingen af racen og racens kvalitet, udvide sånefårenes udbredelse gennem avl og i øvrigt varetage medlemmernes interesser i forhold til myndigheder, landbrugsorganisationer og andre fåreavlsforeninger.

Den siddende bestyrelse arbejder dels for at sikre en fortsat medlemsfremgang og dels for at varetage medlemmernes og racens interesser. Formålet med at sikre fortsat medlemsfremgang er ikke i sig selv for at gøre foreningen større. Derimod sker det i erkendelse af at der fortsat er tale om en lille race, og at det derfor er vigtigt at sikre at der er gode avlsdyr til rådighed, så vi undgår indavl og i stedet for løbende kan sikre en udvikling af racens kvaliteter. For at få flere medlemmer er det selvfølgelig nødvendigt at medlemmerne oplever at man får noget ud af medlemskabet. Derfor prioriterer bestyrelsen medlemsarrangementer, medlemsblad, formidling af avlsdyr og tilskud til dyrskuedeltagelse.

Aktiviteter
Et til to medlemsarrangementer pr. år og gerne på skift mellem landsdelene.

Medlemsblad og hjemmeside
Foreningens medlemsblad SÅNE NYT udkommer tre gange årligt. Herudover driver foreningen hjemmesiden www.saane.dk  

Avlsudvalget
Foreningens avlsudvalg er dels ansvarligt for vedligeholdelse af racebeskrivelsen og rådgiver i øvrigt om avl og valg af avlsdyr. Udvalget refererer til bestyrelsen og medlemmerne vælges dels på generalforsamlingen og dels af bestyrelsen.

Støtte til dyrskuedeltagelse
For at støtte de avlere som viser racen frem på dyrskuer og fåredage, yder foreningen tilskud til deltagergebyret for foreningens medlemmer,  dog kun ved arrangementer hvor der kræves ren klovsygetest i flg. det af Dansk Fåreavls vedtagne program.

Generalforsamling
Foreningens generalforsamling afholdes hvert år i september eller oktober måned, og normalt afvikles et fagligt arrangement i forbindelse med generalforsamlingen.

såner i Rusland

Per Alkestrup med såner i Rusland (ved Tegners Museum).
Det naturområde Sånen oprindeligt blev fremavlet til at afgræsse.